Tarieven/algemene voorwaarden

Tarieven:
Lesgeld tot 21 jaar:
45 minuten €20,00 per maand
60 minuten  €22,50 per maand
90 minuten €27,50 per maand
Ouder&kind €5,00 extra per maand
Spitzenles (alleen icm klassiek ballet) €5,00 per maand

Lesgeld vanaf 21 jaar (incl. BTW):
60 minuten €25,00 per maand
90 minuten€ 35,00 per maand
Bij inschrijving wordt eenmalig € 7,50 administratiekosten berekend

Algemene voorwaarden:
Door inlevering en ondertekening van een inschrijfformulier bent u lid tot wederopzegging en gaat u akkoord met onderstaande regels:

• Het cursusjaar loopt van 1 september t/m 30 juni

• Het lesgeld wordt in 3 termijnen gefactureerd: 1e termijn sept. t/m dec., 2e termijn jan. t/m maart, 3e termijn april t/m juni

• Na ontvangst van de factuur dient het lesgeld over te worden gemaakt naar rekeningnummer : NL10 INGB 0007 2142 15 ten name van: Dansstudio Joy2dance, onder vermelding van: naam en factuurnummer

 • Bij betalingsachterstand wordt er, in de derde week van de betaalperiode, een aanmaning verzonden. Er wordt dan € 4,50 administratiekosten extra in rekening gebracht.

• Restitutie van het lesgeld wordt niet verleend.

• Wanneer u lid wordt van Joy2dance gaat u minimaal een lidmaatschap aan van 1 termijn

• Indien u geen les meer wilt volgen, dient u dit een maand voor het einde van de periode op te zeggen